Concert Diary

Beethoven Tango at Oude Libertas

Zanta Hofmeyr and pianist Charl du Plessis will perform the Kreutzer Sonata by Ludwig von Beethoven in the first half of the concert. After intermission they will enter a completely different world performing Tangos from Argentina, some jazz classics and compositions by Charl du Plessis. This will take place in the magnificent setting of the open-air theatre of Oude Libertas with views of the surrounding mountains and lush greenery around the venue.BEETHOVEN TANGO With Zanta Hofmeyr (violin) and Charl du Plessis (piano)

BEETHOVEN TANGO With Zanta Hofmeyr (violin) and Charl du Plessis (piano) 

03/02/2018
8:15 pm - 9:45 pm


 

Price: R190
Book

Beethoven Tango appeals to an inquisitive musical palate and combines the refined qualities of Hofmeyr’s classical technique with the improvisatory magic of contemporary piano. As the name suggests, Beethoven Tango is a unique musical journey joining the fire of tango rhythms and the sounds of world music, jazz and Beethoven, with hits like An Englishman in New York, Fragile, Libertango, Fields of Gold and Errol Garner’s Misty amongst others. Look forward to a unique stylistic interpretation of well-known works, utilising the energy of fresh, new arrangements by Du Plessis. The first collaboration of Hofmeyr and Steinway Artist Du Plessis was in 2011, culminating in nation-wide tours and a critically acclaimed album, Beethoven Tango. As established violinist and graduate of the Julliard School of Music, Hofmeyr has recorded five CD’s and has a rose named after her. Du Plessis was the first pianist to perform on Table Mountain and has released eight albums.

Beethoven Tango spreek tot die ondersoekende musikale palet en kombineer die verfynde kwaliteit van Hofmeyr se klassieke tegniek, met die improvisasie toorkrag van kontemporêre klavier. Beethoven Tango is ’n unieke musikale reis wat die vuur van tango-ritmes met wêreldmusiek, jazz en Beethoven byeenbring met treffers soos onder andere An Englishman in New York, Fragile, Libertango, Fields of Gold en Errol Garner se Misty. Sien uit na ’n unieke stilistiese interpretasie van welbekende werke, met vars nuwe energie van Du Plessis se verwerkings. Die eerste samewerking van Hofmeyr en Steinway-kunstenaar Du Plessis, was in 2011 en het uitgeloop in landswye toere en ’n hoogsaangeskrewe album, Beethoven Tango. Hofmeyr, ’n gevestigde violis en graduandi van die Julliard School of Music, het reeds vyf CD’s vrygestel en daar is ’n roos na haar vernoem. Du Plessis was die eerste pianis wat op Tafelberg opgetree het en het reeds agt CD’s vrygestel.

 


Zanta

Zanta Hofmeyr